Arama Sonuçlarını Sınırlandır
Yazar
Materyal Türü
Dil
Konu Başlığı
Liste görünümüne geç
Küçük resim görünümüne geç
54 sonuç bulundu Arama sonuçlarına abone ol
000000000000000000000000000000000000000000000000000000DEFAULT
Yazdır
by 
Gürak, Hasan. yazar
Format: 
Alıntı: 
Ekonomik büyüme ve kalkınma : kuramlar, eleştiriler ve "alternatif" bir büyüme modeli / Gürak
by 
Kitapcı, İsmail, 1982-
Format: 
Alıntı: 
Sosyal Sermaye : Sosyal, Ekonomi ve Bilişsel Bir Perspektif / Kitapcı, İsmail, 1982-
by 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). author
Format: 
Alıntı: 
Kentler ve kasabalar -- Büyüme.
by 
Doğru, Bülent., editör.
Format: 
Alıntı: 
Çin ekonomisi : bir sosyalist piyasa tahlili / Doğru, Bülent., editör.
by 
Mert, Merter. yazar
Format: 
Alıntı: 
Ekonomik kalkınma ve büyüme.
by 
Aydın, Ercan. yazar
Format: 
Alıntı: 
Ekonomik kalkınma ve büyüme.
by 
Çoban, Yasin. yazar
Format: 
Alıntı: 
Para, banka, kredi, uluslararası iktisat, Türkiye ekonomisi kalkınma - büyüme : KPSS ve kurum
by 
Aydın, Halil İbrahim
Format: 
Alıntı: 
Sosyal Sermaye ve Kalkınma / Aydın, Halil İbrahim
by 
Peker, Kenan. yazar
Format: 
Alıntı: 
Bölgesel kalkınmada yeni dinamikler / Peker, Kenan. yazar
by 
Bortz, Pablo G. author
Format: 
Alıntı: 
Kaleckian Büyüme ve Dağılım Modeli.
by 
Kaplan, Fatih.
Format: 
Alıntı: 
Ekonomik büyüme : dolaylı belirleyiciler ve bir uygulama / Kaplan, Fatih.
by 
Yılmaz, Tahir. yazar
Format: 
Alıntı: 
Eğitim ekonomisi : eleştirel bir yaklaşım / Yılmaz, Tahir. yazar
by 
Karaca, Coşkun. yazar
Format: 
Alıntı: 
Türkiye’nin güncel ekonomik mali sorunları ve politikaları / Karaca, Coşkun. yazar
by 
Durgan, Selma.
Format: 
Alıntı: 
T.C. Kalkınma Bakanlığı ;
Format: 
Alıntı: 
Doğu Asya'nın politik ekonomisi : Japonya, Çin ve Güney Kore'de kalkınma, siyaset ve jeostrateji /
by 
Özbilen, Şevki. yazar
Format: 
Alıntı: 
Ekonomi politikasının temelleri (notlar) / Özbilen, Şevki. yazar
by 
Alkan, Gönül. yazar
Format: 
Alıntı: 
Finansal piyasalar ve kurumlar / Alkan, Gönül. yazar
by 
Şenses, Fikret, derleyen, yayına hazırlayan.
Format: 
Alıntı: 
Kalkınma iktisadı : yükselişi ve gerilemesi / Şenses, Fikret, derleyen, yayına hazırlayan.
by 
Güney, Yağmur, çeviren.
Format: 
Alıntı: 
Finansla yüzleşme : ekonomik ve sosyal ilerleme için %99'u harekete geçirmek / Güney, Yağmur
by 
Türkiye Cumhuriyeti. Kalkınma Bakanlığı.
Format: 
Alıntı: 
Onuncu kalkınma planı 2014-2018 : kalkınma için uluslararası işbirliği, metotlar ve yaklaşımlar
by 
Shome, Parthasarathi, editor.
Format: 
Alıntı: 
Enerji politikası, ekonomi ve yönetim.
by 
Ertek, Tümay. yazar
Format: 
Alıntı: 
Temel ekonomi : basından örneklerle / Ertek, Tümay. yazar
by 
Parasız, İlker. author
Format: 
Alıntı: 
, Türkiye Ekonomisi, Finans, Kalkınma, Büyüme gibi iktisat ile ilgili dersler vermiş ve bizzat ekonomi
by 
Özcan, Ceyhun Can, editör.
Format: 
Alıntı: 
Filistin ekonomisi / Özcan, Ceyhun Can, editör.
by 
Parasız, İlker
Format: 
Alıntı: 
Ekonomik politika.
by 
Güven, Pelin Yağmur, çeviren.
Format: 
Alıntı: 
Kalkınma sürecinde çalışma ekonomisi üzerine düşünceler / Güven, Pelin Yağmur, çeviren.
by 
Halisçelik, Ergül. yazar
Format: 
Alıntı: 
Binyıl kalkınma hedefleri ve yoksul odaklı büyüme / Halisçelik, Ergül. yazar
by 
Demirezen, Önder. yazar
Format: 
Alıntı: 
T.C. Kalkınma Bakanlığı. Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü (KB. YPKDGM)
by 
Şaf, Mehmet Yaşar. yazar
Format: 
Alıntı: 
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün makroekonomik etkileri : uluslararası karşılaştırma ve
by 
Aysan, Ahmet Faruk, yayına hazırlayan.
Format: 
Alıntı: 
Ekonomik kalkınma.
by 
Özsoylu, Ahmet Fazıl, yayına hazırlayan.
Format: 
Alıntı: 
Kamu ekonomisi -- Türkiye.
by 
Bakırtaş, Tahsin. yazar
Format: 
Alıntı: 
Dünya’da ve Türkiye’de ekonomik kalkınma : küresel kalkınma odaklı sorunlar, yeni Model arayışları
by 
Bekmez, Selehattin., editör.
Format: 
Alıntı: 
Farklı boyutlarıyla Türkiye'de kalkınma / Bekmez, Selehattin., editör.
by 
Türkiye Cumhuriyeti. Kalkınma Bakanlığı.
Format: 
Alıntı: 
Onuncu kalkınma planı 2014-2018 : vergi özel ihtisas komisyonu raporu / Türkiye Cumhuriyeti
by 
İnal, Vedit. yazar
Format: 
Alıntı: 
Büyüme teorisinin gelişimi ve Türkiye'nin büyüme sorunları / İnal, Vedit. yazar
by 
Serdaroğlu, Tuncay. yazar
Format: 
Alıntı: 
T.C. Kalkınma Bakanlığı. Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü (KB. EMSAGM)
by 
Yılmaz, Selman. yazar
Format: 
Alıntı: 
Makroekonomik teoride yatırım büyüme ve enflasyon / Yılmaz, Selman. yazar
by 
Yusuf, Shahid, editör.
Format: 
Alıntı: 
Ekonomik kalkınma ve büyüme -- Eğitimin etkisi.
by 
Çelik, Ş. Abdurrahman. yazar
Format: 
Alıntı: 
KÜLTÜR EKONOMİSİ 327 1. ABD ve Diğer Ülkeler Kültür Ekonomisi 327 2. Ülkelerarası Karşılaştırma 330 BÖLÜM
by 
Alsaç, Filiz
Format: 
Alıntı: 
Ekonomik kalkınma ve büyüme
by 
Yeldan, Erinç. yazar
Format: 
Alıntı: 
İktisadi büyüme ve bölüşüm teorileri / Yeldan, Erinç. yazar
by 
Yılmazer, Mine.
Format: 
Alıntı: 
Ekonomik kalkınma.
by 
Gwartney, James D. yazar
Format: 
Alıntı: 
Ekonomik kalkınma ve büyüme.
by 
Kırım, Arman. yazar
Format: 
Alıntı: 
Türkiye nasıl zenginleşir? : Türkiye şirketleri ve Türkiye ekonomisi için yeni bir büyüme
by 
Mecit, Bayram, hazırlayan.
Format: 
Alıntı: 
Girişimcilik ve yerel ekonomik kalkınma : program ve politika önerileri / Mecit, Bayram, hazırlayan.
by 
Saygılı, Şeref. Yazar
Format: 
Alıntı: 
Türkiye ekonomisinde sermaye birikimi, verimlilik ve büyüme: 1972-2003 / Saygılı, Şeref. Yazar
by 
Türkiye Kalkınma Bankası A. Ş.
Format: 
Alıntı: 
Türkiye ekonomisinde ihracata dayalı büyüme modeli ve imalat sanayiinin yapısı. Türkiye Kalkınma
by 
Veltmeyer, Henry, derleyen
Format: 
Alıntı: 
Neoliberalizmi aşmak : Latin Amerika'da kitle merkezli kalkınma : kuramlar, deneyimler ve
by 
Ercan, Metin
Format: 
Alıntı: 
Türkiye küresel büyüme modeli : küresel ekonomik statükoya teslim olmamak için finans kaynağı
by 
Atay, Gizem. yazar
Format: 
Alıntı: 
Rüzgar enerjisinin ekonomik büyümeye etkisi : G-7 ve G-20 ülkeleri üzerinde panel eşbütünleşme
by 
Haspolat, Fatih Bahadır. yazar
Format: 
Alıntı: 
Kredi derecelendirme kuruluşları ve ülke kredi notuna ilişkin temel yaklaşımlar - Ülke riskini ve
Gelişmekte Olan Ekonomilerde Kalkınmada Mikro Kredilerin Önemi, Türkiye Uygulaması ve Dünya Örnekleri
Alıntı: 
Gelişmekte Olan Ekonomilerde Kalkınmada Mikro Kredilerin Önemi, Türkiye Uygulaması ve Dünya
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi Yatırımlarının, Devlet Destekleri de Göz Önüne Katılmk Suretiyle, Mühendislik Ekonomisi Prensipleri Çerçevesinde Mukayeseli Değerlendirilmesi
Alıntı: 
Katılmk Suretiyle, Mühendislik Ekonomisi Prensipleri Çerçevesinde Mukayeseli Değerlendirilmesi Tuzlu
Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişlerinin Artırılmasında Fikri Mülkiyet Haklarının Rolü ve Türkiye İçin Politika Önerileri
Alıntı: 
Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişlerinin Artırılmasında Fikri Mülkiyet Haklarının Rolü ve Türkiye
Go to:Search Results
|
Top of Page
|
Search Facets