Skip to:Content
|
Bottom
İktisadi tasarım, devlet ve kalkınma için kapak resmi
Başlık:
İktisadi tasarım, devlet ve kalkınma
Yazar:
Mert, Merter. yazar
ISBN:
9786059190343
Yazar Ek Girişi:
Fiziksel Tanımlama:
394 sayfa : tablo, şekil ; 24 cm.
İçerik:
Giriş -- 1 İktisadi tasarım: Kavramsal açıklamalar -- 2 İktisadın ve iktisadi tasarımın etik ile bağlantısı ve konunun marshallgil ve keynesgil kökeni -- 3 Devletin iktisadi tasarımının temelleri : Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluş yıllarına ilişkin görüşlerin sınıflandırılması -- 4 Metinlere ilişkin tespitler -- İşlenmemiş verilere ilişkin tespitler-- işlenmiş verilere ilişkin tespitler -- 7 Devletin iktisadi tasarımı: Amaç fonksiyonuna devletin dahil edilmesi -- 8 devletin iktisadi tasarımı : oyun teorik açıklama -- sonuç.
Özet:
Çalışma büyük ölçüde, Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluş yıllarında devletin amaç fonksiyonu: Şşeker Sanayi Örneği ve Alfred Marshall, John Mmaynard Keynes ve "İktisat ile etik İlişkisi" adlı çalışmamıza dayanmaktadır.
Coğrafi Terim:

Holds:
Copies:

Mevcut:*

Library
Materyal Türü
Demirbaş
Yer Numarası
Durumu / Lokasyon / İade Tarihi
Arıyor...
Kitap EKOBKN0003089 338.9561 MER 2016
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page